Number of the records: 1  

Onderová, Iveta, 1978-

 1. Record numberstu56981
  Date23.04.2020
  Personal nameOnderová, Iveta, 1978-
  Other nameOnderová, I.
  AIS IDA000046392
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 -
  Predch. pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 - 31.08.2008
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2003 - 16.12.2009
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2008 - 30.04.2010
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.05.2010 - 31.08.2012
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 - 30.09.2015
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2015 - 29.02.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.03.2016 - 30.06.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2016 - 31.08.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 30.09.2018
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2018 - 31.12.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - jubilejná publikácia
  (1) - monografia
  (11) - výskumná správa
  (8) - zborník (príspevkov)
  (21) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - priemyslový vzor
  (2) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (118) - článok
  person

  person

Number of the records: 1