Number of the records: 1  

Menďan, Rastislav, 1969-

 1. Record numberstu57269
  Date23.04.2020
  Personal nameMenďan, Rastislav, 1969-
  Other nameMenďan, R.
  AIS IDA000000776
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 010180: SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.02.2001 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (14) - monografia
  (2) - skriptá
  (2) - učebnica
  (55) - bakalárska práca
  (18) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (108) - článok
  person

  person

Number of the records: 1