Number of the records: 1  

Ondruška, Juraj, 1982-

 1. Record numberstu57327
  Date11.05.2021
  Personal nameOndruška, Juraj, 1982-
  Other nameOndruška, J.
  Notepozri Ondruška Juraj
  AIS IDA000010073
  See also Ondruška, Juraj
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.11.2009 -
  Predch. pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2005 - 22.09.2010
  Collection kindosoby
  References (27) - výskumná správa
  (9) - bakalárska práca
  (11) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (6) - priemyslový vzor
  (7) - patentový spis
  (7) - prihl.úžitkového vzoru
  (130) - článok
  person

  person

Number of the records: 1