Number of the records: 1  

Húsenicová, Jarmila, 1953-

 1. Record numberstu57415
  Date23.04.2020
  Personal nameHúsenicová, Jarmila, 1953-
  Other nameHúsenicová, J.
  AIS IDA000000901
  Notedoc.Ing.arch.,PhD
  Súčasné pracovisko 010310: SvF Katedra architektúry (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2001 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (13) - monografia
  (1) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (18) - bakalárska práca
  (23) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (44) - článok
  person

  person

Number of the records: 1