Number of the records: 1  

Magura, Martin, 1982-

 1. Record numberstu57524
  Date02.09.2022
  Personal nameMagura, Martin, 1982-
  Other nameMagura, M.
  AIS IDA000002620
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 01.10.2022 -
  Predch. pracovisko 010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2008 - 30.09.2011
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2005 - 13.01.2009
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2011 - 30.09.2014
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2014 - 31.08.2016
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 30.09.2017
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2017 - 31.12.2018
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.08.2020
  010190: SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2020 - 30.09.2022
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (26) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (119) - článok
  person

  person

Number of the records: 1