Number of the records: 1  

Farkas Smitková, Miroslava, 1977-

 1. Record numberstu57780
  Date23.04.2020
  Personal nameFarkas Smitková, Miroslava, 1977-
  Other nameFarkas Smitková, M.
  Notepôvodne: Smitková Miroslava
  AIS IDA000042529
  Notedoc. Mgr., PhD.
  Súčasné pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.02.2009 -
  Predch. pracovisko 030130: FEI Katedra elektroenergetiky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.03.2005 - 25.08.2009
  Collection kindosoby
  References (9) - monografia
  (7) - zborník (príspevkov)
  (16) - bakalárska práca
  (11) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (166) - článok
  person

  person

Number of the records: 1