Number of the records: 1  

Andráš, Milan, 1953-

 1. Record numberstu57943
  Date23.04.2020
  Personal nameAndráš, Milan, 1953-
  Other nameAndráš, M.
  AIS IDA000004208
  Súčasné pracovisko 058180: FAD Ústav architektúry občianskych budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1979 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (48) - bakalárska práca
  (23) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (72) - článok
  person

  person

Number of the records: 1