Number of the records: 1  

Fillo, Ľudovít, 1949-

 1. Record numberstu5913
  Date20.11.2020
  Personal nameFillo, Ľudovít, 1949-
  Other nameFillo, Ľ.
  AIS IDA000000932
  Noteprof.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 010110: SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 01.01.2021 -
  Predch. pracovisko 010110: SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.1979 -31.08.2019
  010110: SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 01.09.2019 - 30.06.2020
  010110: SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.07.2020 - 31.08.2020
  010110: SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 01.09.2020 - 31.12.2020
  Collection kindosoby
  References (11) - monografia
  (10) - skriptá
  (4) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (14) - bakalárska práca
  (15) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - normy
  (136) - článok
  person

  person

Number of the records: 1