Number of the records: 1  

Hudec, Ladislav, 1950-

 1. Record numberstu61657
  Date23.04.2020
  Personal nameHudec, Ladislav, 1950-
  AIS ID2081
  Súčasné pracovisko 070300: FIIT Ústav aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2004 -
  070400: FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2004 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (4) - skriptá
  (3) - výskumná správa
  (53) - bakalárska práca
  (72) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (54) - článok
  person

  person

Number of the records: 1