Number of the records: 1  

Zemková, Erika, 1969

 1. Record numberstu65207
  Date23.04.2020
  Personal nameZemková, Erika, 1969
  Other nameZemková, E.
  AIS ID70971
  Notepracovník FTVŠ UK Bratislava
  Súčasné pracovisko(Z8 - čiast. úväzok) 038341: FEI Oddelenie telesnej výchovy (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.02.2014 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - učebnica
  (2) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (3) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (64) - článok
  person

  person

Number of the records: 1