Number of the records: 1  

Frankovská, Jana, 1963-

 1. Record numberstu69863
  Date23.04.2020
  Personal nameFrankovská, Jana, 1963-
  Other nameFrankovská
  AIS IDA000003849
  Notedoc.Ing., PhD
  Súčasné pracovisko 010150: SvF Katedra geotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2009 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (1) - učebnica
  (2) - zborník
  (4) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (28) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (125) - článok
  person

  person

Number of the records: 1