Number of the records: 1  

Sádecká, Jana, 1964-

 1. Record numberstu72464
  Date23.04.2020
  Personal nameSádecká, Jana, 1964-
  Other nameSádecká
  AIS ID3383
  Súčasné pracovisko 041180: FCHPT Oddelenie analytickej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.04.1991 -
  041000: FCHPT Ústav analytickej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.04.1991 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (4) - učebnica
  (3) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (5) - bakalárska práca
  (11) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (159) - článok
  (8) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1