Number of the records: 1  

Glatz, Metod, 1985-

 1. Record numberstu74481
  Date23.04.2020
  Personal nameGlatz, Metod, 1985-
  Other nameGlatz
  AIS IDA000014061
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 -31.08.2016
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2004 - 21.06.2007
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 14.09.2007 - 30.06.2009
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 28.08.2013
  Collection kindosoby
  References (2) - učebnica
  (1) - zborník
  (11) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (16) - článok
  person

  person

Number of the records: 1