Number of the records: 1  

Kramár, Tomáš, 1987-

 1. Record numberstu76730
  Date30.06.2020
  Personal nameKramár, Tomáš, 1987-
  AIS ID29629
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 01.04.2011 - 30.06.2012
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 28.58% ; 01.07.2012 - 31.12.2012
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 01.01.2013 - 31.03.2013
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 25.01% ; 01.04.2013 - 31.08.2013
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 44.69% ; 01.09.2013 - 28.02.2014
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 44.69% ; 01.03.2014 - 31.08.2014
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 51.06% ; 01.09.2014 - 30.09.2014
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 51.06% ; 01.10.2014 - 31.10.2014
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 77.33% ; 01.11.2014 - 31.12.2015
  070200: FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.01.2016 - 31.08.2016
  070000: FIIT Fakulta informatiky a informačných technológií (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2005 - 04.07.2008
  070000: FIIT Fakulta informatiky a informačných technológií (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2008 - 14.06.2010
  070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2010 - 29.01.2014
  070200: FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.09.2016 - 31.08.2017
  070200: FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.09.2017 - 31.12.2018
  070200: FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.01.2019 -30.06.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (1) - zborník (príspevkov)
  (6) - bakalárska práca
  (8) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (42) - článok
  person

  person

Number of the records: 1