Number of the records: 1  

Pauliny, Pavol, 1976-

 1. Record numberstu78637
  Date23.04.2020
  Personal namePauliny, Pavol, 1976-
  Other namePauliny, P..
  AIS ID474
  Súčasné pracovisko 053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.02.2002 -
  Predch. pracovisko 053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.2000 - 18.11.2010
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (1) - učebnica
  (12) - výskumná správa
  (2) - zborník (príspevkov)
  (40) - bakalárska práca
  (41) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - záverečná práca
  (48) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1