Number of the records: 1  

Mederly, Pavol, 1974-

 1. Record numberstu79727
  Date23.04.2020
  Personal nameMederly, Pavol, 1974-
  AIS IDA000054689
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 070200: FIIT Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.03.2008 - 30.09.2011
  Collection kindosoby
  References (1) - zborník (príspevkov)
  (8) - bakalárska práca
  (9) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (17) - článok
  person

  person

Number of the records: 1