Number of the records: 1  

Mišota, Branislav, 1977-

 1. Record numberstu81125
  Date08.03.2024
  Personal nameMišota, Branislav, 1977-
  Other nameMišota
  Notepozri tiež Mišota Branislav
  AIS IDA000010004
  NoteIng
  Súčasné pracovisko 902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2021 -
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2021 -
  Predch. pracovisko 902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z8 - čiast. úväzok) ; 98.66% ; 01.11.2010 - 30.06.2011
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2011 - 31.08.2011
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2011 - 31.08.2012
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 - 31.08.2015
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2015 - 31.08.2016
  902020: Ústav manažmentu STU (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2003 - 02.12.2010
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2005 - 31.08.2006
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.08.2018
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.08.2021
  070400: FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.11.2020 - 31.10.2021
  030350: FEI Katedra ekonómie a manažmentu (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.10.2006 - 31.10.2006
  030350: FEI Katedra ekonómie a manažmentu (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.11.2006 - 29.02.2008
  902023: ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 - 31.10.2010
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z8 - čiast. úväzok) ; 98.66% ; 01.11.2010 - 30.06.2011
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2011 - 31.08.2011
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2011 - 31.08.2012
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 - 31.08.2015
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2015 - 31.08.2016
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.08.2018
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  902021: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.08.2021
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (16) - bakalárska práca
  (23) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (79) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.