Number of the records: 1  

Institoris, Vladimír, 1953-

 1. Record numberstu81396
  Date23.04.2020
  Personal nameInstitoris, Vladimír, 1953-
  Other nameInstitoris, V.
  AIS IDA000053608
  NoteIng.arch.,PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 051110: FA Ústav architektúry obytných budov (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.2005 - 30.03.2011
  Collection kindosoby
  References (1) - príručka
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1