Number of the records: 1  

Füri, Belo, 1948-

 1. Record numberstu81430
  Date31.08.2018
  Personal nameFüri, Belo, 1948-
  Other nameFüri, B.
  AIS IDA000002442
  Notedoc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2008 -31.08.2018
  Collection kindosoby
  References (12) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - program učebný
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (2) - periodiká
  (11) - zborník (príspevkov)
  (45) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca atestačného typu
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (126) - článok
  person

  person

Number of the records: 1