Number of the records: 1  

Oravec, Miloš, 1967-

 1. Record numberstu83688
  Date23.04.2020
  Personal nameOravec, Miloš, 1967-
  Other nameOravec, M.
  AIS IDA000002036
  Notepredtým na KTL FEI STU
  prof., Ing., PhD
  Súčasné pracovisko 035000: FEI Ústav informatiky a matematiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1995 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - učebnica
  (20) - bakalárska práca
  (72) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (142) - článok
  person

  person

Number of the records: 1