Number of the records: 1  

Hinca, Róbert, 1967-

 1. Record numberstu8671
  Date23.04.2020
  Personal nameHinca, Róbert, 1967-
  Other nameHinca, R.
  AIS IDA000004662
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 036000: FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.03.1991 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (8) - skriptá
  (1) - učebnica
  (7) - bakalárska práca
  (19) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (81) - článok
  person

  person

Number of the records: 1