Number of the records: 1  

Stankoci, Ivan, 1981-

 1. Record numberstu89178
  Date23.04.2020
  Personal nameStankoci, Ivan, 1981-
  Other nameStankoci, I..
  AIS IDA000005043
  Súčasné pracovisko 057170: FAD Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.02.2014 -
  Predch. pracovisko 057170: FA Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 25.02.2013 - 31.08.2013
  057170: FA Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.09.2013 - 31.01.2014
  050000: FAD Fakulta architektúry (Z4 - študent) ; D% ; 05.09.2002 - 18.06.2007
  050000: FAD Fakulta architektúry (Z4 - študent) ; D% ; 19.09.2007 - 31.08.2008
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2008 - 16.06.2009
  010160: SvF Katedra vodného hospodárstva krajiny (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 14.09.2009
  010160: SvF Katedra vodného hospodárstva krajiny (Z3 - doktorand) ; D% ; 14.09.2009 - 26.11.2013
  056160: FA Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 25.02.2013 - 31.08.2013
  056160: FA Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.09.2013 - 31.01.2014
  056160: FA Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.02.2014 - 31.08.2016
  056160: FA Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.01.2017
  056160: FA Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.02.2017 - 31.10.2017
  056160: FAD Ústav urbanizmu a územného plánovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.11.2017 -31.03.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - zborník
  (3) - bakalárska práca
  (22) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (38) - článok
  (6) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1