Number of the records: 1  

Orfánus, Martin, 1983-

 1. Record numberstu89700
  Date04.04.2023
  Personal nameOrfánus, Martin, 1983-
  Other nameOrfánus, M.
  AIS IDA000019921
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2012 -
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 04.04.2023 -
  Predch. pracovisko 010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2003 - 31.08.2006
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2006 - 18.06.2008
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2008 - 14.09.2009
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 14.09.2009 - 21.09.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (12) - bakalárska práca
  (10) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (101) - článok
  person

  person

Number of the records: 1