Number of the records: 1  

Orfánus, Martin, 1983-

 1. Record numberstu89700
  Date29.01.2024
  Personal nameOrfánus, Martin, 1983-
  Other nameOrfánus, M.
  AIS IDA000019921
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2012 -
  Predch. pracovisko 010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2003 - 31.08.2006
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2006 - 18.06.2008
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2008 - 14.09.2009
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 14.09.2009 - 21.09.2012
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 04.04.2023 - 30.09.2023
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z7 - iné) ; 100% ; 01.10.2008 - 31.08.2009
  010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 17.78% ; 01.04.2011 - 31.10.2011
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (12) - bakalárska práca
  (12) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (102) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.