Number of the records: 1  

Medvecký, Martin, 1968-

 1. Record numberstu9208
  Date23.04.2020
  Personal nameMedvecký, Martin, 1968-
  Other nameMedvecký, M.
  AIS IDA000001980
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 037000: FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1995 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (12) - monografia
  (2) - učebnica
  (2) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (31) - bakalárska práca
  (116) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - elektronický textový údaj
  (89) - článok
  person

  person

Number of the records: 1