Number of the records: 1  

Gašparovský, Dionýz, 1971

 1. Record numberstu9304
  Date28.03.2020
  Personal nameGašparovský, Dionýz, 1971-
  Other nameGašparovský, D.
  AIS IDA000001935
  Notedoc.Ing.PhD
  Súčasné pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1996 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (10) - monografia
  (7) - príručka
  (1) - skriptá
  (3) - učebnica
  (3) - periodiká
  (9) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (52) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - elektronický textový údaj
  (305) - článok