Number of the records: 1  

Šperka, Martin, 1945-

 1. Record numberstu9345
  Date23.04.2018
  Personal nameŠperka, Martin, 1945-
  AIS ID1924
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko(Z1 - učiteľ)
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (6) - bakalárska práca
  (53) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (1) - multimédium - CD Rom
  (42) - článok
  person

  person

Number of the records: 1