Number of the records: 1  

Vančo, Marek, 1974-

 1. Record numberstu9381
  Date23.04.2020
  Personal nameVančo, Marek, 1974-
  Other nameVančo, M.
  AIS IDA000001876
  NoteMgr.-1997; PhD.- 2007
  Súčasné pracovisko 036000: FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 03.09.2001 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1