Number of the records: 1  

Pokorná, Erika, 1987-

 1. Record numberstu96454
  Date23.04.2020
  Personal namePokorná, Erika, 1987-
  Other namePokorná, E.
  AIS IDA000052190
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2012 - 25.08.2015
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 21.09.2007 - 23.06.2010
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 24.08.2010 - 28.05.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - výskumná správa
  (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  person

  person

Number of the records: 1