Number of the records: 1  

Orosi, Pavol, 1984-

 1. Record numberstu97856
  Date23.04.2020
  Personal nameOrosi, Pavol, 1984-
  Other nameOrosi, P.
  AIS IDA000051660
  NoteIng., PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 15.01.2016 - 30.09.2018
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2007 - 16.06.2009
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 14.09.2009
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z3 - doktorand) ; D% ; 14.09.2009 - 30.08.2013
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.10.2018 - 15.12.2018
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 15% ; 16.12.2018 - 31.12.2018
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 15% ; 01.01.2019 - 31.05.2019
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 15% ; 01.06.2019 - 14.06.2019
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 15.06.2019 -15.12.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (49) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (8) - článok
  person

  person

Number of the records: 1