Number of the records: 1  

Krovina, Adam, 1989-

 1. Record numberstu98354
  Date23.04.2020
  Personal nameKrovina, Adam, 1989-
  Other nameKrovina, A.
  AIS IDA000051353
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020020: SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.09.2014 - 01.03.2016
  030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 07.09.2007 - 29.06.2010
  030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 31.08.2010 - 06.06.2012
  020020: SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.03.2016 - 22.08.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1