Number of the records: 1  

Šimko, Martin, 1984-

 1. Record numberstu98676
  Date09.09.2021
  Personal nameŠimko, Martin, 1984-
  Other nameŠimko, M.
  AIS IDA000049350
  NoteIng
  Súčasné pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.09.2021 -
  Predch. pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2012 - 28.06.2017
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2007 - 13.09.2009
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 14.09.2009 - 28.06.2010
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2010 - 14.06.2012
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.12.2020
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.01.2021 - 31.08.2021
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (74) - článok
  person

  person

Number of the records: 1