Number of the records: 1  

Kusá, Martina, 1975-

 1. Record numberstu99954
  Date23.04.2020
  Personal nameKusá, Martina, 1975-
  Other nameKusá, M.
  Notepozri tiež Kusá Martina
  AIS IDA000041722
  Noteodborná asistentka na KTZS UVSM MTF
  Súčasné pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných zariadení a systémov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2010 -
  Predch. pracovisko 062000: MTF Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.09.2010 - 08.07.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.1999 - 30.06.2005
  ID SCOPUS 55620484600
  ID WOS Q-3845-2016
  ORCID 0000-0002-4816-3349
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (21) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (25) - článok
  person

  person

Number of the records: 1