Number of the records: 1  

fyzika rozhraní

 1. Record numberstus1028
  Date24.11.2014
  Topical termfyzika rozhraní
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1