Number of the records: 1  

obrábanie

 1. Record numberstus11045
  Date24.11.2014
  Topical termobrábanie
  Notealternat.jazyk. variant Machining
  Note621.9
  Collection kindpredmetové heslá
  References (117) - monografia
  (19) - príručka
  (1) - slovník jazykový
  (50) - skriptá
  (1) - sprievodca
  (31) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (16) - zborník
  (32) - zborník (príspevkov)
  (130) - bakalárska práca
  (149) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (3) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - firemná literatúra
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - normy
  (101) - článok
  (1) - xjcp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1