Number of the records: 1  

účinnosť

 1. Record numberstus11229
  Date24.11.2014
  Topical termúčinnosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - výskumná správa
  (12) - bakalárska práca
  (17) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (28) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1