Number of the records: 1  

marketingový mix

 1. Record numberstus11319
  Date24.11.2014
  Topical termmarketingový mix
  Notepozri tiež marketing-mix alternat.jazyk. variant marketing mix
  Collection kindpredmetové heslá
  References (49) - bakalárska práca
  (44) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (5) - záverečná bakalárska práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1