Number of the records: 1  

rozpoznávanie obrazov

 1. Record numberstus118
  Date24.11.2014
  Topical termrozpoznávanie obrazov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (16) - monografia
  (3) - skriptá
  (9) - učebnica
  (21) - zborník
  (2) - bakalárska práca
  (8) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - video - kazeta
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading