Number of the records: 1  

adaptácia pracovníkov

 1. Record numberstus12125
  Date24.11.2014
  Topical termadaptácia pracovníkov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1