Number of the records: 1  

prúdenie plynov

 1. Record numberstus12917
  Date24.11.2014
  Topical termprúdenie plynov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (5) - monografia
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1