Number of the records: 1  

teória grafov

 1. Record numberstus130
  Date24.11.2014
  Topical termteória grafov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (23) - monografia
  (2) - skriptá
  (7) - učebnica
  (3) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (3) - článok
  (1) - xszp
  (1) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1