Number of the records: 1  

marketing mix

 1. Record numberstus13044
  Date24.11.2014
  Topical termmarketing mix
  Notealternat.jazyk. variant marketingový mix
  Collection kindpredmetové heslá
  References (54) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1