Number of the records: 1  

medziľudská komunikácia

 1. Record numberstus1316
  Date24.11.2014
  Topical termmedziľudská komunikácia
  Notepozri tiež komunikácia medziľudská pozri tiež osobná komunikácia pozri tiež interpersonálna komunikácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - monografia
  (4) - príručka
  (1) - učebnica
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1