Number of the records: 1  

spoľahlivosť systémov

 1. Record numberstus13254
  Date24.11.2014
  Topical termspoľahlivosť systémov
  Notesynonymum systémy-spoľahlivosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (4) - skriptá
  (1) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (7) - normy
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1