Number of the records: 1  

databázové systémy

 1. Record numberstus13417
  Date24.11.2014
  Topical termdatabázové systémy
  Notesynonymum systémy databázové
  Collection kindpredmetové heslá
  References (8) - monografia
  (4) - príručka
  (4) - skriptá
  (6) - učebnica
  (8) - bakalárska práca
  (11) - diplomová práca
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1