Number of the records: 1  

konkurencieschopnosť

 1. Record numberstus13547
  Date24.11.2014
  Topical termkonkurencieschopnosť
  Notesynonymum konkurencia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (5) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - výskumná správa
  (3) - zborník (príspevkov)
  (13) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (34) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1