Number of the records: 1  

ťahanie drôtov

 1. Record numberstus13610
  Date24.11.2014
  Topical termťahanie drôtov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - monografia
  (6) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1