Number of the records: 1  

znalostný manažment

 1. Record numberstus14091
  Date24.11.2014
  Topical termznalostný manažment
  Noteodkazovaný pojem vedomostný manažment pozri tiež manažment znalostí
  Collection kindpredmetové heslá
  References (8) - monografia
  (3) - príručka
  (1) - program učebný
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  (1) - zborník
  (1) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (17) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1