Number of the records: 1  

software

 1. Record numberstus144
  Date24.11.2014
  Topical termsoftware
  Notealternat.jazyk. variant softvér
  Note004.4
  Collection kindpredmetové heslá
  References (74) - monografia
  (1) - obzor
  (18) - príručka
  (3) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (6) - učebnica
  (18) - zborník
  (27) - bakalárska práca
  (26) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (1) - video - kazeta
  (2) - elektronický textový údaj
  (50) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.