Number of the records: 1  

automatizácia

 1. Record numberstus1454
  Date24.11.2014
  Topical termautomatizácia
  Notealternat.jazyk. variant automation
  Collection kindpredmetové heslá
  References (84) - monografia
  (2) - obzor
  (3) - príručka
  (20) - skriptá
  (1) - slovník
  (15) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (32) - zborník
  (11) - zborník (príspevkov)
  (86) - bakalárska práca
  (1000+) - diplomová práca
  (24) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (7) - firemná literatúra
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (46) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.