Number of the records: 1  

funkcionalizmus

 1. Record numberstus14729
  Date24.11.2014
  Topical termfunkcionalizmus
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - biografia
  (1) - brožúra
  (2) - memoár
  (8) - monografia
  (4) - obrazová publikácia
  (4) - sprievodca
  (3) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (12) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1